Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 22-04-2022
 • E-pubdatum
 • 22-04-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en cabozantinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

In de hier besproken CheckMate 9ER-studie wordt bij patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd heldercellig RCC na een follow-up van mediaan 18,1 maanden een statistisch significant langere PFS gezien na eerstelijns palliatieve behandeling met nivolumab-cabozantinib dan na behandeling met sunitinib: mediaan 16,6 maanden (95%-BI: 12,5-24,9) versus 8,3 maanden (95%-BI: 7,0-9,7) (HR: 0,51 [95%-BI: 0,41-0,64]; P < 0,001). Bijwerkingen komen frequent voor, maar zijn in het algemeen hanteerbaar en kwaliteit van leven lijkt beter dan met sunitinib. Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. Er is bij deze behandeling sprake van zeer hoge kosten: ruim 130.000 euro per patiënt.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl).
 2. Richtlijncommissie Niercelcarcinoom. Opties voor eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RCC: plaats van avelumab-axitinib en pembrolizumab-axitinib in behandelarsenaal. Med Oncol 2020:23(3):31-2.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2019;22(1):33-6.
 4. Choueiri TK, Powles T, Burotto M, et al; CheckMate 9ER Investigators. Nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2021;384(9):829-41.
 5. Apolo AB, Nadal R, Girardi DM, et al. Phase I study of cabozantinib and nivolumab alone or with ipilimumab for advanced or metastatic urothelial carcinoma and other genitourinary tumors. J Clin Oncol 2020;38(31):3672-84.