Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 27-04-2020
 • E-pubdatum
 • 13-03-2020
 • Bron
 • Medische Oncologie

Eerstelijns combinatiebehandeling met pembrolizumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

In de hier besproken KEYNOTE-426-studie wordt bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd heldercellig RCC na een follow-up van mediaan 12,8 maanden een statistisch significant langere PFS en OS gezien na eerstelijns palliatieve behandeling met pembrolizumab-axitinib dan na sunitinib. De HR voor overlijden is 0,53 (95%-BI: 0,38-0,74; P < 0,0001) en de HR voor progressie of overlijden 0,69 (95%-BI: 0,57-0,84; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
De hoge kosten en het ontbreken van informatie over het verschil tussen sequentieel (eerst TKI en dan checkpointremmer) en in combinatie (TKI en checkpointremmer) behandelen moeten worden meegenomen in de afweging welke behandeling in de eerste lijn de voorkeur heeft.

 1. Cijfersoverkanker.nl. Nederlandse Kankerregistratie (NKR)/Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 2. Heng DYC, Xie W, Regan MM, et al. Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with vascular endothelial growth factor-targeted agents: results from a large, multicenter study. J Clin Oncol 2009;27(34):5794-9.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercelling niercelcarcinoom. Med Oncol 2019;21(1):33-6.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Axitinib als tweedelijns behandeling van het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2013;15(2):27-30
 5. Rini BI, Plimack ER, Stus V, et al; KEYNOTE-426 Investigators. Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2019;380(12):1116-27.
 6. Atkins MB, Plimack ER, Puzanov I, et al. Axitinib in combination with pembrolizumab in patients with advanced renal cell cancer: a non-randomised, open-label, dose-finding, and dose-expansion phase 1b trial. Lancet Oncol 2018;19(3):405-15.