Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 22-12-2017
  • E-pubdatum
  • 22-12-2017
  • Bron
  • Medische Oncologie

Erlotinib en bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom van het niet-plaveiselceltype met een EGFR-mutatie

Bij patiƫnten met een gevorderd NSCLC van het niet-plaveiselceltype met een activerende EGFR-mutatie geeft eerstelijns behandeling met bevacizumab toegevoegd aan erlotinib een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS met 6,3 maanden: 16,0 maanden (95%-BI: 13,9-18,1) versus 9,7 maanden (95%-BI: 5,7-11,1) (HR: 0,54; 95%-BI: 0,36-0,79; P = 0,0015). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Er zijn geen OS-data gepubliceerd. De combinatiebehandeling geeft meer bijwerkingen.

  1. Seto T, Kato T, Nishio M, et al. Erlotinib alone or with bevacizumab as first-line therapy in patients with advanced non-squamous non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (JO25567): an open-label, randomised, multicentre, phase 2 study. Lancet Oncol 2014;15(11):1236-44.
  2. Rosell R, Dafni U, Felip E, et al; BELIEF Collaborative Group. Erlotinib and bevacizumab in patients with advanced non-small-cell lung cancer and activating EGFR mutations (BELIEF): an international, multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Respir Med 2017;5(5):435-44.