Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 20-12-2016
 • E-pubdatum
 • 20-12-2016
 • Bron
 • Medische Oncologie

Everolimus bij niet-functionele neuro-endocriene tumoren van pulmonale of gastro-intestinale oorsprong

Bij patiënten met een goed of matig gedifferentieerde niet-functionele NET van pulmonale of gastro-intestinale oorsprong, uitgezonderd pNET, en aangetoonde progressie van ziekte geeft everolimus in vergelijking met placebo een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van ruim 7 maanden: 11,0 maanden (95%-BI: 9,2-13,3) in de everolimus-arm en 3,9 maanden (95%-BI: 3,6-7,4) in de placebo-arm (HR: 0,48; 95%-BI: 0,35-0,67; P < 0,00001). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Een effect op het secundaire eindpunt OS kon in deze studie nog niet worden vastgesteld.

Referenties

 1. Rinke A, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al; PROMID Study Group. Placebocontrolled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol 2009;27(28):4656-63.
 2. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Lanreotide bij de palliatieve behandeling van enteropancreatische neuro-endocriene tumoren. Med Oncol 2015;18(5):29-32.
 3. Tjan-Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO-commissie BOM. Everolimus en sunitinib bij neuro-endocriene pancreastumoren. Med Oncol 2011;14(3):21-4.
 4. Yao JC, Fazio N, Singh S, et al; RAD001 in Advanced Neuroendocrine Tumours, Fourth Trial (RADIANT-4) Study Group. Everolimus for the treatment of advanced, non-functional neuroendocrine tumors of the lung or gastrointestinal tract (RADIANT-4): a randomised, placebo-controlled phase 3 study. Lancet 2016;387(10022):968-77.