Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 28-07-2012
 • E-pubdatum
 • 28-07-2012
 • Bron
 • Medische Oncologie

Lapatinib gecombineerd met endocriene therapie bij de behandeling van het gemetastaseerd mammacarcinoom

Als eerstelijns behandeling bij postmenopauzale patiënten met een gemetastaseerd HR+- en HER2+-mammacarcinoom zonder uitgebreide viscerale metastasen en indicatie voor endocriene therapie is de combinatie van lapatinib en letrozol een effectieve behandeling met winst in mediane progressievrije overleving van 5,2 maanden ten opzichte van behandeling met letrozol alleen. Hoewel de vastgestelde mate van verschil in deze studie niet werd behaald, wordt het voordeel wel klinisch relevant geacht. Er is sprake van een acceptabele toxiciteit in beide armen. 

Referenties

 1. Johnston S, Pippen J Jr, Pivot X, et al. Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptor-positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2009;27(33):5538-46.
 2. Kaufman B, Mackey JR, Clemens MR, et al. Trastuzumab plus anastrazole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: results from the randomized phase III TAnDEM study. J Clin Oncol 2009:27(33);5529-37.
 3. Sherrill B, Amonkar MM, Sherif B, et al. Quality of life in hormone receptor-positive HER-2+ metastatic breast cancer patients during treatment with letrozole alone or in combination with lapatinib. Oncologist 2010;15(9):944-53.