Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 10-07-2017
  • E-pubdatum
  • 10-07-2017
  • Bron
  • Medische Oncologie

Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Bij patiƫnten met een gerecidiveerd of gemetastaseerd, platinaresistent plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied geeft nivolumab in vergelijking met mono-chemotherapie (methotrexaat, docetaxel of cetuximab) een significant langere overleving (mediaan 7,5 versus 5,1 maanden; HR: 0,70; 97,73%-BI: 0,51-0,96; P = 0,01). Een verschil in progressievrije overleving wordt niet aangetoond (HR: 0,89; 95%-BI: 0,70-1,13; P = 0,32). Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

  1. Tjan-Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO-commissie BOM. Cetuximab in combinatie met platinabevattende chemotherapie bij inoperabel gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2009;12(5):39-41.
  2. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, et al. Nivolumab for recurrent squamouscell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2016;375(19):1856-67.