Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 15-12-2023
 • E-pubdatum
 • 15-12-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

NRS: Tepotinib voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie

Bij patiƫnten met gemetastaseerd MET exon 14 skipping-gemuteerd NSCLC geeft tepotinib in alle behandellijnen een ORR van 46 procent (95%-BI: 36-57) met een responsduur van mediaan 11,1 maanden (95%-BI: 7,2 -tot niet-bereikt). Voor de behandelgroep volgens het EMA-label (de groep waarbij tepotinib in tweede of hogere lijn gegeven wordt) is de ORR 44,6 procent (95%-BI: 33,7-55,9), met ook een mediane duur van respons van 11,1 maanden. Deze uitkomsten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies voor een positief advies. De kosten voor de behandeling zijn hoog. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van niet gerandomiseerde onderzoek. De kwaliteit van het bewijs is matig. Het is waarschijnlijk dat met verder onderzoek de schatting van de grootte van het effect van de behandeling zal veranderen.

 1. Dutch Lung Cancer Audit 2019 dica.nl/dlca. 
 2. Paik PK, Felip E, Veillon R et al. Tepotinib in NSCLC with MET exon 14 skipping mutations. N Engl J Med 2020;383:931-43. 
 3. Le X, Sakai H, Felip E et al. Tepotinib efficacy and safety in patients with MET exon 14 skipping mutation NSCLC: outcomes in patient subgroups in the VISION study with relevance for the clinical practice. Clin Cancer Res 2020;28(6):1117-26. 
 4. Wolf J, Seto T, HanJY et al. Capmatinib in MET exon 14 mutated or MET amplified NSCLC. . N Engl J Med 2020; 383: 944-57. 
 5. Drillon A, Clark JW, Weiss J et al. Antitumor activity of crizotinib in lung cancers harboring a MET exon 14 alteration. Nat Med 2020;26:47-51..