Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-07-2006
 • E-pubdatum
 • 23-04-2014
 • Bron
 • Medische Oncologie

Oraal ibandronaat bij een naar het skelet gemetastaseerd mammacarcinoom

Er zijn geen studies uitgevoerd waarin de intraveneuze en orale toediening van ibandronaat zijn vergeleken. Ook gegevens over een directe vergelijking in effectiviteit met andere bisfosfonaten zijn niet beschikbaar. Op basis van de Cochrane-analyse lijkt er geen meerwaarde te bestaan voor één specifiek oraal bisfosfonaat.

Referenties

 1. Intravenous ibandronate reduces the incidence of skeletal complications in patients with breast cancer and bone metastases. Body JJ, Diel IJ, Lichinitzer M, et al. Ann Oncol 2003;14:1399-405.
 2. Oral ibandronate for the treatment of metastatic bone disease in breast cancer: efficacy and safety results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Tripathy D, Lichinitzer M, Lazarev A, et al. Ann Oncol 2004;15:743-50.
 3. Oral ibandronate reduces the risk of skeletal complications in breast cancer patients with metastatic bone disease: results from two randomised, placebo-controlled phase III trials. Body JJ,Diel IJ, Lichinitzer M, et al. Br J Cancer 2004;90:1133-7.
 4. Oral ibandronate improves pain and preserves quality of life in patients with skeletal metastases due to breast cancer. Body JJ, Diel IJ, Bell R, et al. Pain 2004;111:306-12.
 5. Ibandronate: its pharmacology and clinical efficacy in the management of tumor-induced hypercalcemia and metastatic bone disease. Heidenreich A, Ohlmann CH. Expert Rev Anticancer Ther 2004;4:991-1005.
 6. Bisphosphonates for breast cancer. Pavlakis N, Stockler M. The Cochrane Library issue 1. Oxford, 2006.