Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 03-12-2004
  • E-pubdatum
  • 03-12-2004
  • Bron
  • Medische Oncologie

Oxaliplatine als adjuvante behandeling bij het coloncarcinoom

Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat oxaliplatine, in combinatie met het FOLFOX4-schema, meerwaarde heeft boven behandeling met 5FU/LV als adjuvante therapie bij patienten met coloncarcinoom stadium III.
Door de beperkte winst met deze combinatie ten opzichte van de belasting voor de patiënt komt dit regiem niet in aanmerking bij patiënten met coloncarcinoom stadium II.

Referenties

  1. André T, et al (MOSAIC). ‘Oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer’. N Engl J Med 2004;350:2343-51.
  2. Gramont A de, et al. ‘Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer’. J Clin Oncol 2000;18:2938-47.