Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 24-02-2023
 • E-pubdatum
 • 24-02-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Pembrolizumab en chemotherapie in neoadjuvante en adjuvante setting bij het tripelnegatief mammacarcinoom

Conclusie

In de hier besproken KEYNOTE-522-studie wordt bij patiƫnten met een niet-gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom na een follow-up van mediaan 39,1 maanden een statistisch significante verbetering gezien van de EFS bij behandeling met pembrolizumab in neoadjuvante en adjuvante setting plus chemotherapie vergeleken met chemotherapie alleen (84,3 procent versus 76,2 procent; HR: 0,63 [95%BI: 0,48-0,82]; p < 0,001). De overlevingscijfers zijn nog niet matuur. Hiermee voldoet deze studie aan de PASKWIL-criteria voor een voorlopig positief advies in afwachting van de overlevingscijfers.

 1. Cotazar P, Zhang L, Untch M, et al. Pathological complete response and longterm clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet 2014;384(9938):164-72.
 2. Masuda N, Lee S, Ohtani S, et al. Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. N Engl J Med 2017; 376(22):2147-59.
 3. Cortes J, Rugo HS, Cescon DW, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2022; 387(3):217-26.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripel-negatief mammacarcinoom. Med Oncol 2022;25(6):41-2.
 5. Schmid P, Cortes J, Pusztai L, et al. Pembrolizumab for early triplenegative breast cancer. N Eng J Med 2020;382(9):810-21.
 6. Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. Event-free survival with pembrolizumab in early triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2022;386(6):556-67.