Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 25-11-2022
 • E-pubdatum
 • 25-11-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Pemigatinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met FGFR2-fusies of herschikkingen

Conclusie

Behandeling met pemigatinib van patiënten met een intrahepatisch cholangiocarcinoom met een FGFR2-fusie of herschikking, progressief na eerder systemische behandeling, resulteert in een ORR van 37,0 procent met een 95%-BI ondergrens van 27,9 procent. De mediane responsduur op behandeling is 8,1 maanden.
Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies voor een positief advies. 

 1. Nederlandse kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
 2. Abou-Alfa GK, Sahai V, Hollebecque A, et al. Pemigatinib for previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma: a multicentre, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2020 May;21(5):671-84. 
 3. NVMO-commissie BOM. mFOLFOX6 als tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom. Med Oncol 2021;24(7):35-8.
 4. Abou-Alfa GK, Sahai V, Hollebecque A, et al. Pemigatinib for previously treated locally advanced/metastatic cholangiocarcinoma (CCA): Update of FIGHT-202. Journal of Clinical Oncology 2021 39:15_suppl, 4086.