Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-07-2006
 • E-pubdatum
 • 06-05-2014
 • Bron
 • Medische Oncologie

Radiotherapie gecombineerd met cetuximab bij de behandeling van lokaal vergevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Toevoeging van cetuximab aan hoge doses radiotherapie bij patiënten met een lokaal vergevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied geeft een significante verlenging van de locoregionale controle en totale overleving, zonder grote toename van toxiciteit.
Deze resultaten gelden vooral voor patiënten met een orofarynxcarcinoom en bij toepassen van hyperfractionering.
Nader onderzoek zal moeten aantonen of deze combinatie even effectief is als de huidige standaardchemoradiatie. Voor enkele patiënten met een orofarynxcarcinoom bij wie chemotherapie gecontraïndiceerd is, kan toevoeging van cetuximab aan geaccelereerde en/of gehyperfractioneerde radiotherapie worden overwogen.

Referenties

 1. Head and neck cancer as a clinical model for molecular targeting of therapy: combining EGFR blockade with radiation. Harari PM, Huang SM. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;49:427-33.
 2. Phase II multicenter study of the antiepidermal growth factor receptor monoclonal antibody cetuximab in combination with cisplatinum-based chemotherapy in patients with platinumrefractory metastatic and/or recurrent squamous cell carcinoma of the hesad and neck. Baselga J, Trigo JM, Bourhis J, et al. J Clin Oncol 2005;23:5578-87.
 3. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. Bonner JA, Harari PM, Giralt J, et al. N Engl J Med 2006;354:567-78.
 4. Cetuximab and radiotherapy for head and neck cancer. Posner MP, Wirth LJ. N Engl J Med 2006;354:634-6.
 5. Final results of the 94-01 French head and neck oncology and radiotherapy group randomised trial comparing radiotherapy alone with concomitant radiochemotherapy in advanced-stage oropharynx carcinoma. Denis F, Garaud P, Bardet E, et al. J Clin Oncol 2004;22:69-76.
 6. CBO-richtlijn Mondholte- en orofarynxcarcinoom (2004).
 7. Concurrent cetuximab, cisplatin, and concomitant boost radiotherapy for locoregionally advanced, squamous cell head and neck cancer: a pilot phase II study of a new combined-modality paradigm. Pfister DG, Bernard Su Y, Kraus DH, et al. J Clin Oncol 2006;24:1072-8.