Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 24-03-2023
 • E-pubdatum
 • 24-03-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Relatlimab en nivolumab als eerstelijnsbehandeling bij het irresectabel of gemetastaseerd melanoom

Conclusie

De EMA heeft relatlimab in combinatie met nivolumab geregistreerd voor de subgroep van patiënten met een PDL1-expressie < 1 procent. Bij deze groep patiënten was de mediane PFS beter voor de relatlimabgroep in vergelijking tot de controlegroep (HR 0,66 [95%-BI: 0,51-0,84]). De mediane PFS van deze subgroep was 6,4 maanden (95%-BI: 4,6-11,8) in de relatlimabgroep en 2,9 maanden (95%-BI: 2,8-4,5) in de controlegroep. Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling en subgroepanalyses.

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Vemurafenib als eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd melanoom met een BRAFV600E-mutatie. MedOncol 2012;15(2):23-7.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Dabrafenib als monotherapie voor de behandeling van het niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAFV600-mutatie. MedOncol 2014;17(2):45-7.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab als monotherapie bij niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2015;18(6):43-6.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab als monotherapie bij niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2016;19(1):49-53.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Talimogeen laherparepvec (TVEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2017;20(2):43-6.
 6. Tawbi HA, Schadendorf D, Lipson EJ, Ascierto PA, Matamala L, Castillo-Gutiérrez E, Rutkowski P, Gogas HJ, Lao CD, De Menezes JJ, Dalle S, Arance A, Grob JJ, Srivastava S, Abaskharoun M, Hamilton M, Keidel S, Simonsen KL, Sobiesk AM, Li B, Hodi FS, Long GV; RELATIVITY-047 Investigators. Relatlimab and Nivolumab versus Nivolumab in Untreated Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2022 Jan 6;386(1):24-34