Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 25-03-2022
  • E-pubdatum
  • 25-03-2022
  • Bron
  • Medische Oncologie

Ripretinib als vierdelijnsbehandeling bij een gemetastaseerde gastro-intestinale stromale tumor

In de hier besproken INVICTUS-studie wordt bij patiƫnten met een gemetastaseerde GIST in de vierde lijn (of verder) na een follow-up van mediaan 6,3 maanden een statistisch significant langere PFS gezien na palliatieve behandeling met ripretinib dan na placebo (HR: 0,15 [95%-BI: 0,09-0,25]; P < 0,0001). De mediane PFS bedroeg 6,3 maanden (95%-BI: 4,6-6,9) in de ripretinib-groep en 1,0 maanden (95%-BI: 0,9-1,7) in de placebogroep. Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

  1. Blay JY, Serrano C, Heinrich MC, et al. Ripretinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumours (INVICTUS): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020;21(7):92334.