Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 12-02-2018
 • E-pubdatum
 • 09-02-2018
 • Bron
 • Medische Oncologie

Toevoeging van SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen aan eerstelijns 5-fluoro-uracil en oxaliplatine (met of zonder bevacizumab of cetuximab) bij irresectabele levermetastasen van colorectaal carcinoom

Bij patiënten met irresectabele levermetastasen van colorectaal carcinoom die eerstelijns behandeling met 5-FU en oxaliplatine (met of zonder bevacizumab of cetuximab) krijgen, leidt toevoegen van een eenmalige behandeling met SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen niet tot een verlenging van het primaire eindpunt mediane OS (22,6 versus 23,3 maanden; HR voor overlijden: 1,04; 95%-BI: 0,90-1,19; P = 0,61). Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. 

 1. Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom (versie 3.0). Landelijke Werkgroep Gastrointestinale Tumoren, 16 april 2014 (www.oncoline.nl/colorectaalcarcinoom).
 2. Fiorentini G, Aliberti C, Tilli M, et al. Intra-arterial infusion of irinotecan-loaded drugeluting beads (DEBIRI) versus intravenous therapy (FOLFIRI) for hepatic metastases from colorectal cancer: final results of a phase III study. Anticancer Res 2012;32(4):1387-95.
 3. EU-richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG (eur-lex.europa.eu).
 4. Nace GW, Steel JL, Amesur N, et al. Yttrium-90 radioembolization for colorectal cancer liver metastases: a single institution experience. nt J Surg Oncol 2011;2011:571261.
 5. Whitney R, Tatum C, Hahl M, et al. Safety of hepatic resection in metastatic disease to the liver after yttrium-90 therapy. J Surg Res 2011;166(2):23640.
 6. Yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen. Zorginstituut Nederland, 18 februari 2016 (www.zorginstituutnederland.nl).
 7. Van Hazel GA, Heinemann V, Sharma NK, et al. SIRFLOX: randomized phase III trial comparing first-line mFOLFOX6 (plus or minus Bevacizumab) versus mFOLFOX6 (plus or minus Bevacizumab) plus selective internal radiation therapy in patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2016;34(15):1723-31.
 8. Sharma RA, Wasan HS, Love SB, et al; FOXFIRE Trial Management Group. FOXFIRE: a phase III clinical trial of chemoradio-embolisation as first-line treatment of liver metastases in patients with colorectal cancer. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2008;20(3):261-3.
 9. Wasan HS, Gibbs P, Sharma NK, et al; FOXFIRE trial investigators; SIRFLOX trial investigators; FOXFIRE-Global trial investigators. First-line selective internal radiotherapy plus chemotherapy versus chemotherapy alone in patients with liver metastases from colorectal cancer (FOXFIRE, SIRFLOX, and FOXFIRE-Global): a combined analysis of three multicentre, randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2017;18(9):1159-71.
 10. Virdee PS, Moschandreas J, Gebski V, et al. Protocol for combined analysis of FOXFIRE, SIRFLOX, and FOXFIRE-Global randomized phase III trials of chemotherapy +/- selective internal radiation therapy as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer. JMIR Res Protoc 2017;6(3):e43.
 11. Gibbs P, Gebski V, Van Buskirk M, et al; SIRFLOX Study Group. Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) with yttrium-90 resin microspheres plus standard systemic chemotherapy regimen of FOLFOX versus FOLFOX alone as first-line treatment of nonresectable liver metastases from colorectal cancer: the SIRFLOX study. BMC Cancer 2014;14:897.