Update richtlijn CRC

Tijdens de Post-ASCO 2017 in Utrecht is gemeld dat recentelijk een update beschikbaar is gekomen van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

Deze update is tot stand gekomen door samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt. De aanpassingen zijn besproken in twee recente bijeenkomsten van deze werkgroep.

Uitgangspunt is om regelmatig bijeenkomsten te houden om zo internist-oncologen een up-to-date advies te kunnen geven over de wetenschappelijke stand van zaken aangaande medisch-oncologische ontwikkelingen bij het colorectaal carcinoom. Dit omdat reguliere updates van richtlijnen over het algemeen te lang duren.

NVMO-leden kunnen het geactualiseerde deel van de richtlijn raadplegen in het besloten deel van de NVMO-website en kunnen reacties mailen naar de webredactie via webredactie@nvmo.org. Binnengekomen feedback zal in bijeenkomsten van de DCCG-werkgroep ter bespreking worden meegenomen.

naar richtlijn