Over de commissie OOM

De NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM), die in november 2018 door het NVMO-bestuur is ingesteld, heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland inzake te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie.

Hoofddoelen

 • Inzicht geven in bekostiging (aanspraak verzekerde zorg) alle indicaties oncologische middelen.
 • Verkrijgen bekostiging (aanspraak verzekerde zorg) offlabel-indicaties die voldoen aan stand der wetenschap en praktijk.
 • Beoordelen nieuwe verkorte indicatieteksten ten behoeve van het voorschrijven.

Specifieke taken

 • Tijdig bespreken en aanvragen nieuwe offlabel-indicaties oncologische middelen met zorgverzekeraars.
 • Naar aanleiding van adviezen commissie BOM leden informeren over mogelijke aanspraakwijzigingen bij geregistreerde indicaties (van JA naar NEE).
 • Informeren NVMO-leden over mogelijkheden tot aanvragen en achterliggend kader (huidige stand der wetenschap en praktijk).
 • Nader specificeren criteria stand der wetenschap en praktijk in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland.
 • Terugkoppeling uitkomsten aanvragen offlabel-indicaties aan leden via NVMO-website.
 • Huidige indicaties (geregistreerd en offlabel) inzichtelijk maken (overzichten publiceren op NVMO-website en in Medische Oncologie).
 • Aanspreekpunt CIBG voor verkorten van (nieuwe) geregistreerde indicaties oncologische middelen.
 • Tweemaal per jaar reviewen nieuwe verkorte indicatieteksten.