Over de commissie OOM

Zorgverzekeraars Nederland heeft de kennis en informatie van het veld nodig om te kunnen vaststellen of een offlabel-indicatie naar de stand der wetenschap en praktijk is en of de betreffende indicatie dus kan worden vergoed. De NVMO-commissie indicatiestelling Off-label in de Oncologie gebruikte Middelen (OOM) heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland wat betreft te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie.

Hoofddoelen NVMO-commissie OOM

 • Inzicht geven in bekostiging (aanspraak verzekerde zorg) alle indicaties oncologische middelen.
 • Verkrijgen bekostiging (aanspraak verzekerde zorg) offlabel-indicaties die voldoen aan stand der wetenschap en praktijk.
 • Beoordelen nieuwe verkorte indicatieteksten ten behoeve van het voorschrijven.

Specifieke taken NVMO-commissie OOM

 • Tijdig bespreken en aanvragen nieuwe offlabel-indicaties oncologische middelen met zorgverzekeraars.
 • Naar aanleiding van adviezen commissie BOM leden informeren over mogelijke aanspraakwijzigingen bij geregistreerde indicaties (van JA naar NEE).
 • Informeren NVMO-leden over mogelijkheden tot aanvragen en achterliggend kader (huidige stand der wetenschap en praktijk).
 • Nader specificeren criteria stand der wetenschap en praktijk in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland.
 • Terugkoppeling uitkomsten aanvragen offlabel-indicaties aan leden via NVMO-website.
 • Huidige indicaties (geregistreerd en offlabel) inzichtelijk maken (overzichten publiceren op NVMO-website en in Medische Oncologie).
 • Aanspreekpunt CIBG voor verkorten van (nieuwe) geregistreerde indicaties oncologische middelen.
 • Tweemaal per jaar reviewen nieuwe verkorte indicatieteksten.

G-Standaard

 • G-Standaard bevat onder meer informatie over geregistreerde geneesmiddelen, weesgeneesmiddelen, experimentele geneesmiddelen en over magistrale, doorgeleverde en intramurale bereidingen.
 • Het actuele overzicht van G-Standaard staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
 • Meer algemene informatie over G-Standaard staat op de website van Z-index.

Werkwijze NVMO-commissie OOM

Raadpleeg voor verdere informatie over bevoegdheden, werkwijze en slotbepalingen onderstaande documenten.
Verkorte werkwijze cieOOM
Volledige werkwijze CieOOM

Documenten ten behoeve van aanvraag

Tot het onderzoeksterrein van de commissie OOM behoren EMA-geregistreerde geneesmiddelen en behandelmethoden die worden beoordeeld op effectiviteit en/of toxiciteit voor andere indicaties dan waarvoor een EMA-registratie werd afgegeven. Voor deze middelen bestaat een marktexclusiviteit/patent voor minder dan twee jaar en de fabrikant is niet voornemens om de onderhavige indicatie te registreren.
Middels bijgevoegd formulier kunnen belanghebbenden, zoals individuele beroepsbeoefenaren of studiegroepen, een verzoek tot beoordeling doen op basis van de criteria: indicatie- of lijnverschuiving, bio-equivalentie of zeldzame indicatie (meestal non-randomised studiedata). Het aanleveren van relevante literatuur is vereist om een verzoek in aanmerking te kunnen nemen.
Formulier voor aanvraag beoordeling cieOOM

Contact

NVMO-leden met vragen over offlabel-indicaties kunnen contact opnemen met de NVMO-commissie OOM via cieoom@nvmo.org.