Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-03-2008
 • E-pubdatum
 • 14-03-2008
 • Bron
 • Medische Oncologie

Cisplatine in combinatie met topotecan bij gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom

De combinatie van cisplatine met topotecan is te overwegen bij patiënten met een gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom met goede nierfunctie. Er moet speciale aandacht zijn voor de hoge incidentie van ernstige bijwerkingen. Het meeste effect van de combinatietherapie wordt gezien bij patiënten die nog geen behandeling met cisplatine hebben ondergaan, dan wel een lang therapievrij interval hebben (> 16 maanden).

Referenties

 1. Randomized phase III trial of cisplatin with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix: a Gynecologic Oncology Group study. Long III HJ, Bundy BN, Grendys EC, et al. J Clin Oncol 2005;23:4626-33.
 2. Quality of life outcomes from a randomized phase III trial of cisplatin with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix: a Gynecologic Oncology Group study. Monk BJ, Huang HQ, Cella D, Long III HJ. Clin Oncol 2005;23:4617-25.
 3. Chemotherapy for recurrent, metastatic, or persistent cervical cancer: a systematic review.Hirte HW, Strychowsky JE, Oliver T, et al. Int J Gynecol Cancer 2007;17:1194-204.
 4. Phase III study of cisplatin with or without paclitaxel in stage IVB, recurrent, or persistent squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. Moore DH, Blessing JA, McQuellon RP, et al. J Clin Oncol 2004;22:3113-9.