Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst Medische Oncologie nummer 2, pp. 49-51
mei 2014, jaargang 16

NAB-paclitaxel bij de behandeling van het gemetastaseerd pancreascarcinoom

Er is geen plaats voor de behandeling met de combinatie van NAB-paclitaxel en gemcitabine bij de eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd pancreascarcinoom.

Referenties 

  1. www.ema.europe.eu.
  2. Von Hoff DD, Ramanathan RK, Borad MJ, et al. Gemcitabine plus nab­paclitaxel is an active regimen in patients with advanced pancreatic cancer: a phase I/II trial. J Clin Oncol 2011;29(34):4548­54.
  3. Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab­paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med 2013;369(18):1691­703.
  4. Busch ORC, Van Eijck CHJ, Blaauwgeers HGT, et al. Landelijke evidence­based richtlijn pancreascarcinoom versie 2.0 (www.oncoline.nl/pancreascarcinoom). Integraal Kankercentrum Nederland, 22 augustus 2011.
  5. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastastic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011;364(19):1817­25.