Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 30-08-2019
 • E-pubdatum
 • 06-09-2019
 • Bron
 • Medische Oncologie

Olaparib bij patiënten met een gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom en een BRCA-kiembaanmutatie

Bij patiënten met een gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie die eerder met een antracycline en een taxaan en met hormonale therapie behandeld werden indien HR-positief, en maximaal 2 eerdere lijnen chemotherapie in de gemetastaseerde setting kregen, geeft behandeling met olaparib ten opzichte van een standaardbehandeling met capecitabine, vinorelbine of eribuline een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van 12,2 weken. De mediane PFS bedroeg 7,0 maanden in de olaparib-groep en bedroeg 4,2 maanden in de controlegroep (HR: 0,58 [95%-BI: 0,43-0,80]; P < 0,001). Er is geen overlevingswinst aangetoond. De resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gerecidiveerd platinumsensitief BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom. Med Oncol 2017;20(2):41-4.
 2. Robson M, Im SA, Senkus E, et al. Olaparib for metastatic breast cancer in patients with a germline BRCA mutation. N Engl J Med 2017;377(6):523-33.
 3. Robson ME, Tung N, Conte P, et al. OlympiAD final overall survival and tolerability results: olaparib versus chemotherapy treatment of physician’s choice in patients with a germline BRCA mutation and HER2-negative metastatic breast cancer. Ann Oncol 2019;30(4):558-66.