Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 02-05-2019
 • E-pubdatum
 • 26-04-2019
 • Bron
 • Medische Oncologie

Ribociclib en endocriene behandeling als eerstelijns of tweedelijns behandeling voor postmenopauzale patiënten met een gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

Bij postmenopauzale vrouwen met een gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom geeft de combinatie van fulvestrant-ribociclib als eerstelijns of tweedelijns endocriene behandeling voor gemetastaseerde ziekte in vergelijking met fulvestrant-monobehandeling een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS met een HR van 0,59 (95%-BI: 0,48-0,73; P < 0,001), en voldoet daarmee aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Myleosuppressie is de belangrijkste bijwerking, maar is goed hanteerbaar.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Ribociclib plus letrozol als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(6):49-52.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Letrozol plus palbociclib als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):35-7.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Fulvestrant plus palbociclib als tweedelijns of hogerelijns behandeling bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):29-32.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom. Med Oncol 2018;21(8):49-54.
 6. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III randomized study of ribociclib and fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol 2018;36(24):2465-72.
 7. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Everolimus bij de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom. Med Oncol 2014; 17(7):53-5.