Website over oncolytica-interacties

De website Cancer Drug Interactions bevat informatie over interactiebeoordelingen van 54 doelgerichte oncolytica in combinatie met ruim 400 comedicaties.

De interactiebeoordelingen voor de website en bijbehorende app Cancer iChart zijn uitgevoerd voor onder meer colorectaal carcinoom, mammacarcinoom, melanoom, niercelcarcinoom en prostaatcarcinoom.

De website en app zijn door onderzoekers van het Radboudumc en de University of Liverpool ontwikkeld om meer bewustwording van het interactiepotentiaal van oncolytica te creëren. Ongeveer 60 procent van de kankerpatiënten kan in theorie een drug-drug interaction ervaren tijdens hun behandeling. Hiervan wordt 16 procent geclassificeerd als ernstige interactie die actie vereist.

Bij ongeveer 25 procent van de 25.000 uitgevoerde zoekopdrachten op de website Cancer Drug Interactions was er een interventie nodig door een zorgverlener. Binnenkort worden de klassieke chemotherapie voor genoemde maligniteiten aan de onlinedatabase toegevoegd.

De website en app kunnen worden gebruikt door onder andere internist-oncologen, huisartsen, apothekers en patiënten en zijn beide kosteloos toegankelijk.

naar website

Sneller zoeken in indicatie­tekst add-ongeneesmiddel

De wijze van verkorten van indicatieteksten wordt per 1 januari 2019 aangescherpt.

Dit is door het ministerie van VWS besloten naar aanleiding van feedback uit het veld. Hiermee moet het volgende worden bereikt:

  • Alle teksten behorende bij dezelfde diagnose staan onder elkaar wanneer er een keuze moet worden gemaakt tijdens het voorschrijven; de verkorte tekst begint altijd met het indicatiegebied.
  • Er wordt niet meer gebruikgemaakt van zinnen, maar van begrippen (die worden gescheiden met een komma) die bij elkaar de indicatietekst weergeven.
  • Er wordt gewerkt met afkortingen die zijn afgestemd met de WV.

Door deze nieuwe opzet kan bij het voorschrijven sneller worden gezocht in indicatieteksten van add-ongeneesmiddelen. Het is van belang om de gebruikte afkortingen voor de nieuwe verkorte indicaties in onderstaande Excel-bestand te controleren.

Onjuistheden of onvolledigheden in afkortingen kunnen worden gemeld bij Annette Lamboo via annette@care-together.nl.

 Toelichting nieuwe verkorte teksten add-ongeneesmiddelen
 Verkorte indicaties G-standaard per 1 januari 2019 (bekijk dit bestand op uw desktop of laptop)

Horizonscan Geneesmiddelen gelanceerd

Afgelopen april is de Horizonscan Geneesmiddelen gelanceerd. De website biedt een overzicht van geneesmiddelen die op de Nederlandse markt worden verwacht.

De Horizonscan Geneesmiddelen moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de geneesmiddelen die op de markt gaan komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter organiseren en behandelaars kunnen beter bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod. Ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig anticiperen op de organisatie en de financiering van de zorg.

In het proces van de Horizonscan Geneesmiddelen spelen zeven inhoudelijke werkgroepen een belangrijke rol. Zij signaleren en analyseren de ontwikkelingen van de innovatieve geneesmiddelen op het betreffende domein en schatten de klinische impact van deze nieuwe geneesmiddelen (of uitbreidingen van indicaties) in voor de Nederlandse situatie. Vertegenwoordigers vanuit de medische oncologie in de werkgroep Oncologie en Hematologie zijn internist-oncologen dr. Haiko Bloemendal (NVMO-voorzitter) en dr. Ferry Eskens (NVMO-bestuurslid en voorzitter commissie BOM).