Tijdschrift MO

Redactie Medische Oncologie
Voor redactionele vragen over het tijdschrift Medische Oncologie kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Wim de Jong, eindredacteur
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
tel. 020 - 303 45 46
redactie@medischeoncologie.nl
www.medischeoncologie.nl


Uitgeverij
BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
tel. 020 - 303 45 40
www.bpmmedica.nl


Adverteren
Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials, inserts, specials en reprints kunt u contact opnemen met:
Cross
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam
tel. 010 - 742 10 25
adverteren@medischeoncologie.nl
www.medischeoncologie.nl/adverteren