Nascholing Ovariumcarcinoom

Tijdens deze live online nascholing op woensdag 13 november 2019 van 20.30 tot 21.30 uur bespreken dr. Willemien van Driel, dr. Judith Kroep en dr. Anneke Westermann verschillende ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van ovariumcarcinoom.

Welke middelen hebben we tot onze beschikking en op welke volgorde kunnen ze het beste ingezet worden? Hoeveel potentie hebben PARP-remmers in de eerste lijn en welke implicaties heeft dat voor die behandelvolgorde? En hoe past hypertherme intraperitoneale chemotherapie in dit plaatje?

Deelname aan dit nascholingsprogramma, dat valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks, is kosteloos.

meer informatie

ESMO 2019 in Review

Tijdens ESMO 2019 in Review bespreken Nederlandse internist-oncologen de belangrijkste resultaten van studies die op het ESMO Congress 2019 zijn gepresenteerd.

Bij deze de e-learning komen studies op het gebied van colorectaal carcinoom, gynaecologische tumoren, mammacarcinoom en prostaatcarcinoom aan de orde. Onder leiding van presentatrice Inge Diepman becommentariëren dr. Jan Willem de Groot, dr. Martijn Lolkema, dr. Carolien Smorenburg en dr. Jolien Tol de studieresultaten en maken ze een vertaalslag naar de Nederlandse praktijk.

meer informatie

Online nascholing over RCC

Bij deze online nascholing bespreken prof. dr. John Haanen, Karin Herbschleb, dr. Astrid van der Veldt en Hans Westgeest de  behandelopties voor niercelcarcinoom.

Het panel beantwoordt aan de hand van casuïstiek verschillende vragen. Welke therapieën zijn er beschikbaar voor de eerste lijn en de tweede lijn? Welke behandelmogelijkheden komen hier in de nabije toekomst nog bij? En welke factoren wegen mee in de behandelkeuze?

meer informatie

ESMO 2019 in Review

Nederlandse internist-oncologen die het ESMO Congress 2019 hebben bezocht, bespreken bij ESMO 2019 in Review in één uur het belangrijkste congresnieuws.

Tijdens deze live online nascholing op dinsdag 8 oktober 2019 van 20.30 tot 21.30 uur zullen zij de interessantste onderzoeksresultaten samenvatten, verder uitdiepen en becommentariëren. Ook wordt stilgestaan bij de betekenis voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.

Internist-oncologen dr. Jan Willem de Groot (Isala, Zwolle), dr. Martijn Lolkema (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Carolien Smorenburg (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) en dr. Jolien Tol (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch) zullen als sprekers optreden.

meer informatie

Drieluik Mamma­carcinoom

Via het onderdeel E-learning van de NVMO-website zijn drie afleveringen te volgen van het nascholingsprogramma Drieluik Mammacarcinoom.

 

Bij deze nascholing nemen verschillende collega’s uit de Nederlandse klinische oncologie onder meer op basis van casuïstiek geselecteerde vraagstukken onder de loep.

HER2-positief mammacarcinoom

Internist-oncoloog dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek), internist-oncoloog dr. Wim van der Steeg (Isala, Zwolle), chirurg dr. Frederieke van Duijnhoven (Antoni van Leeuwenhoek) en radiotherapeut dr. Maurice van der Sangen (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) vormen het expertpanel voor de aflevering over HER2-positief mammacarcinoom.

Triple-negatief mammacarcinoom

Verder bespreken internist-oncologen dr. Agnes Jager (Erasmus MC), dr. Marleen Kok (Antoni van Leeuwenhoek) en dr. Ester Siemerink (Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo) actuele vraagstukken in de aflevering over triple-negatief mammacarcinoom.

Hormoongevoelig mammacarcinoom

Tot slot komen internist-oncologen dr. Maaike de Boer (Maastricht UMC+), dr. Vincent Dezentjé (Antoni van Leeuwenhoek) en prof. dr. Elsken van der Wall (UMC Utrecht) aan het woord in de aflevering over hormoongevoelig mammacarcinoom.

Samenwerking MEDtalks en NVMO

Deze nascholing van MEDtalks Oncology is stand gekomen in samenwerking met de NVMO.

meer informatie

Samenwerking NVMO en MEDtalks Oncology

Recentelijk is in een pilot een samenwerking van start gegaan tussen de NVMO en MEDtalks Oncology.

De NVMO streeft vanuit deze samenwerking onder meer naar de ontwikkeling van nieuwe online nascholingsprogramma’s over oncologische onderwerpen die tot dusver niet of te weinig aan bod komen. De webredactie van de NVMO-website speelt bij deze samenwerking een centrale rol. Zij is als adviesraad betrokken bij al langer bestaande online nascholingen van MEDtalks.

Zo heeft de webredactie advies uitgebracht voor de programma’s over respectievelijk triple-negatief mammacarcinoom (live te volgen op 28 november 2018) en hormoongevoelig mammacarcinoom (live te volgen op 18 december 2018). Beide programma’s zijn onderdeel van de bekende nascholingsreeks Drieluik Mammacarcinoom.

Verder heeft de webredactie de ambitie om medio 2019 als redactieraad minstens één geheel zelf ontwikkeld online nascholingsprogramma aan te bieden op de NVMO-website. Meer informatie hierover volgt in een later stadium.