E-learning hormoongevoelig mamma­carcinoom

Een live e-learning op 28 januari 2021 belicht actuele ontwikkelingen bij het hormoon­gevoelig mamma­carcinoom.

Internist-oncologen dr. Vincent Dezentjé, dr. Judith Kroep en prof. dr. Elsken van der Wall bespreken de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en behandeling.

Zijn CDK4/6-remmers ook effectief in de adjuvante setting? Welke rol krijgen PI3K-remmers in de behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom? Is het geven van chemotherapie wel nuttig bij het lobulair mammacarcinoom?

Dit nascholingsprogramma maakt deel uit van Drieluik Mammacarcinoom en valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

lees verder

E-learning HER2-positief mamma­carcinoom

Ga direct van start met een e-learning over actuele ontwikkelingen bij HER2-positief mammacarcinoom.

Internist-oncologen dr. Willemien Menke, prof. dr. Gabe Sonke en dr. Jolien Tol gaan daarin op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en behandeling. Zijn er markers die kunnen helpen bij het selecteren van patiënten voor de-escalatie van therapie? Zijn neoadjuvante behandelschema’s zonder chemotherapie de volgende stap? En wat zijn verwachtingen voor de (nabije) toekomst?

Dit nascholingsprogramma maakt deel uit van Drieluik Mammacarcinoom en valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

lees verder

E-learning: COVID-19 en onco­logische zorg

Welke nieuwe inzichten zijn er gekomen vanuit aangepaste oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie?

Bij deze e-learning over oncologische zorg in het COVID-19-tijdperk, die vanaf vanaf donderdag 21 januari 2021 on demand is te volgen, bespreekt een expertpanel nieuwe inzichten en worden best practices belicht. Ook wordt ingegaan op recent onderzoek van IKNL en NFK naar de effecten van aanpassingen.

lees verder

E-learning triple-negatief mamma­carcinoom

In een e-learning op 22 oktober 2020 staan actuele ontwikkelingen bij triple-negatief mammacarcinoom centraal.

Internist-oncologen dr. Agnes Jager en dr. Marleen Kok bespreken de laatste wetenschappelijke vorderingen op het gebied van immuuntherapie, PARP-remming en antibody-drug conjugates en gaan in op de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk. Het programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen MEDtalks en de NVMO.

lees verder

E-learning moleculaire diagnostiek

Vandaag is een e-learning over moleculaire diagnostiek in de oncologie gelanceerd.

De NVMO wil hiermee inspelen op de behoefte onder internist-oncologen aan kennis over de laatste ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek bij de diagnose en behandeling van verschillende vormen van kanker.

De NVMO heeft dit nascholingsprogamma ontwikkeld in samenwerking met MEDtalks en Hartwig Medical Foundation. De e-learning wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding.

Het eerste deel van de e-learning is gericht op de interpretatie van moleculaire diagnostiek die in de dagelijkse oncologische praktijk wordt gebruikt. Het tweede deel gaat in op de meerwaarde van het inzetten van next generation sequencing, zoals genpanels en whole genome sequencing, naast de standaarddiagnostiek.

meer informatie

Vragen over moleculaire diagnostiek?

Heeft u vragen uit uw dagelijkse praktijk over de inzet of interpretatie van moleculaire diagnostiek?

Geef ze uiterlijk 14 juli 2020 door aan het expertpanel van de e-learning over dit onderwerp via redactie@medtalks.eu. Veelgestelde vragen zullen in de e-learning over moleculaire diagnostiek aan bod komen.

Deze e-learning, die vanaf 14 augustus 2020 van start gaat, zal internist-oncologen handvatten bieden voor de interpretatie van uitslagen en de vertaling ervan naar de klinische praktijk.

meer informatie

E-learning moleculaire diagnostiek

De NVMO ontwikkelt momenteel in samenwerking met MEDtalks en Hartwig Medical Foundation een e-learning over moleculaire diagnostiek. Deze zal vanaf 13 augustus 2020 worden gelanceerd.

De NVMO wil hiermee inspelen op de behoefte onder internist-oncologen aan kennis over de laatste ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek bij de diagnose en behandeling van verschillende vormen van kanker.

De e-learning zal ingaan op het belang en de (on)mogelijkheden van moleculaire diagnostiek, waaronder whole genome sequencing en genpanels. Aan de hand van interactieve casuïstiek komen diverse moleculaire begrippen, zoals homologe recombinatiedeficiëntie, microsatellietinstabiliteit en kiembaanmutaties, uitgebreid aan bod. Een multidisciplinair panel bespreekt hoe de verkregen moleculaire data kunnen worden gelezen en over de volle breedte kunnen worden geïnterpreteerd. Tot slot worden handvatten gegeven hoe hierover voldoende en begrijpelijke uitleg aan patiënten kan worden gegeven.

De e-learning wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding.

lees verder

E-learning over hormoon­gevoelig mamma­carcinoom

Bij deze online nascholing bespreken dr. Inge Baas, dr. Karin Beelen, dr. Jolien Tol en dr. Judith Kroep de laatste ontwikkelingen bij hormoongevoelig mammacarcinoom.

Zij gaan onder meer in op de behandeling van lobulair mammacarcinoom, het inzetten van capecitabine, het gebruik van bisfosfonaten, het managen van toxiciteit bij endocriene behandeling en het gelijktijdig gebruik van supplementen/kruiden bij endocriene behandeling.

Deze live online nascholing, die valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks, vindt plaats op dinsdag 17 december a.s. van 20.30 tot 21.30 uur.

meer informatie

E-learning over ovarium­carcinoom

Bij deze online nascholing bespreken dr. Judith Kroep, dr. Anneke Westermann en dr. Willemien van Driel de behandelopties voor ovariumcarcinoom.

De oncologisch specialisten praten u bij over de laatste ontwikkelingen en bespreken welke plek ze zullen krijgen in de dagelijkse klinische praktijk.

Welke middelen zijn er beschikbaar en in welke volgorde kunnen ze het best ingezet worden? Hoeveel potentie hebben PARP-remmers in de eerste lijn en welke implicaties heeft dat voor die behandelvolgorde? En hoe past HIPEC in dit plaatje?

meer informatie

Nascholing Ovariumcarcinoom

Tijdens deze live online nascholing op woensdag 13 november 2019 van 20.30 tot 21.30 uur bespreken dr. Willemien van Driel, dr. Judith Kroep en dr. Anneke Westermann verschillende ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van ovariumcarcinoom.

Welke middelen hebben we tot onze beschikking en op welke volgorde kunnen ze het beste ingezet worden? Hoeveel potentie hebben PARP-remmers in de eerste lijn en welke implicaties heeft dat voor die behandelvolgorde? En hoe past hypertherme intraperitoneale chemotherapie in dit plaatje?

Deelname aan dit nascholingsprogramma, dat valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks, is kosteloos.

meer informatie