Dr. Ferry Eskens


voorzitter NVMO-commissie BOM
bestuurslid NVMO
internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam


Dr. F.A.L.M. Eskens (1962) deed de opleiding interne geneeskunde in Nijmegen en volgde tussen 1997 en 1999 de vervolgopleiding medische oncologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds 1999 werkt hij daar als internist-oncoloog. Hij is gespecialiseerd in gastro-intestinale oncologie en uro-oncologie, is lid van de sectie translationele farmacologie en coördineert diverse fase I-studies. Tevens is hij onderwijscoördinator in het Erasmus MC en was hij 8 jaar lid van de medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC. Vanaf 2011 was hij secretaris van de NVMO-commissie BOM en sinds het najaar van 2015 is hij voorzitter van deze commissie. Verder is hij NVMO-bestuurslid, voormalig redactielid en voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland.


> VERKLARING VAN BELANGEN

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Abbott, Amgen, AstraZeneca, AVEO, Bayer, Celgene, Chroma, Eli Lilly, ENZON, Imclone, GSK, Novartis, Pfizer.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Bayer, Pfizer.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Amgen, Bayer, Merck, Novartis, Pfizer.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Amgen, Bayer.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.