NVMO bekroont uitmuntende proefschriften

De NVMO bekroont de dissertaties van dr. Dora Hammerl en dr. Simone Koole tot beste proefschriften van het jaar.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga reikte de prijs voor de beste oncologieproefschriften van het jaar vandaag aan beide promovendi uit tijdens de Oncologiedagen 2021 in Congrescentrum Papendal.

Immuunrespons bij mammacarcinoom

Dr. Dora Hammerl, moleculair bioloog en biofarmaceutisch wetenschapper bij het Erasmus MC, viel in de prijzen met haar proefschrift Immunity in breast cancer: charting T cell evasion and exploring new targets for T cells waarop ze 18 december 2020 cum laude promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar promotoren waren prof. dr. Reno Debets (tumorimmunologie) en prof. dr. John Martens (translationele genomica van kanker).

HIPEC bij ovariumcarcinoom

Dr. Simone Koole ontving de NVMO-prijs voor haar proefschrift HIPEC for ovarian cancer. De postdoctoraal fellow gezondheidseconomie van het NKI promoveerde cum laude op 14 april 2021 aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van promotor prof. Gabe Sonke (medische oncologie) en copromotor dr. Willemien van Driel (oncologische gynaecologie).

Oorkonde en geldprijs

Beide promovendi hielden tijdens de Oncologiedagen een presentatie over hun bekroonde onderzoek en ontvingen ieder een oorkonde en een geldprijs van 500 euro. Ook wordt een interview met de prijswinnaars gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Jury

De jury voor de NVMO-prijs werd dit jaar gevormd door internist-oncologen prof. dr. An Reyners (UMC Groningen), dr. Carolien Schröder (AVL) en dr. Marije Slingerland (LUMC). Zij selecteerden de twee proefschriften uit vijftien ingezonden proefschriften uit diverse academische centra.

De beste proef­schriften van het jaar

Ook in 2021 bekroont de NVMO twee dissertaties tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het AVL worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting.

Oncologie­proefschrift van het jaar

Ook in 2020 zal de NVMO twee dissertaties bekronen tot Oncologieproefschrift van het jaar.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 juni 2020 worden aangemeld. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren. Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 mei 2020 kunnen worden voorgedragen.

De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de 26e Oncologiedagen een korte voordracht te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden bijgesloten: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting. Het gehele proefschrift kan via www.wetransfer.com worden verzonden.

De jury voor de NVMO-prijs wordt dit jaar gevormd door NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal (Radboudumc, Nijmegen), NVMO-bestuurslid dr. Marije Slingerland (LUMC, Leiden), dr. Judith Kroep (LUMC, Leiden) en Annet van der Velden (Martini Ziekenhuis, Groningen). Kroep en Van der Velden zitten tevens in de programmacommissie van de Oncologiedagen.

Parel ZonMw voor project zingeving in palliatieve zorg

Tijdens de Oncologiedagen 2019 bekroonde ZonMw het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ met een parel.

foto: Gerard van Bree Fotografie

Doel van het project, dat onder leiding staat van prof. dr. An Reyers, is om spirituele zorg in te bedden in de reguliere zorgverlening.

Om deze doelstelling te bereiken is een digitale leerwerkplaats ingericht waarmee professionals worden geschoold en multidisciplinaire spirituele zorg in het zorgproces kan worden geïmplementeerd. Het effect hiervan wordt gemeten bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals.

Meer dan 25 organisaties van Ligare, het regionale consortium voor palliatieve zorg in de vier noordelijke provincies, hebben het aan de digitale leerwerkplaats gekoppelde scholingsprogramma gevolgd. De ervaringen zijn positief.

Het project 'Als niet alles is wat het lijkt' is onderdeel van het ZonMw-programma 'Palliantie Meer dan zorg', dat ernaar streeft de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Reyners is lid van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg, secretaris van de NVMO-commissie BOM, internist-oncoloog in het UMC Groningen en hoogleraar Palliatieve geneeskunde.

Meer informatie over het het project 'Als niet alles is wat het lijkt' staat op de website van ZonMw.

NVMO-prijzen uitgereikt aan jonge onderzoekers

Tijdens de Oncologiedagen 2019 in Congrescentrum Papendal bekroonde de NVMO drie jonge onderzoekers.

foto: Gerard van Bree Fotografie

Tom Harryvan mocht de aan de Pieter De Mulder Award gerelateerde cheque van 15.000 euro voor een internationale onderzoeksstage in ontvangst nemen. Harryvan is als promovendus en aio interne geneeskunde werkzaam bij de afdelingen Maag-, darm- en leverziekten en Medische Oncologie van het LUMC in Leiden.

Verder bekroonde de NVMO de dissertaties van dr. Annemieke Jeeninga-Witteveen en dr. Pepijn Matthijs Schoonen tot de beste oncologieproefschriften van het jaar.

Jeeninga-Witteveen, werkzaam bij het TechMed Centre van de Universiteit Twente, promoveerde op 2 november 2018 aan de Universiteit Twente. De titel van haar bekroonde proefschrift luidt Influence: individualized follow-up for breast cancer.

Schoonen, werkzaam bij afdeling Medische Oncologie van het UMC Groningen, promoveerde op 22 mei 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn bekroonde proefschrift luidt Replication-stress induced mitotic aberrancies in cancer biology.

De jury voor de Pieter de Mulder Award werd ook dit jaar gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter / Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). De NVMO-prijs is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

De jury die de taak had om de aangemelde proefschriften te beoordelen werd dit jaar gevormd door internist-oncologen Danny Houtsma (HagaZiekenhuis, Den Haag), dr. Tom van der Hulle (LUMC, Leiden), prof. dr. Sabine Linn (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) en dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente, Enschede).

Uiterste aanmelddata NVMO-prijzen

Tijdens de Oncologiedagen 2019 zullen de Pieter De Mulder Award en NVMO-prijzen voor beste oncologieproefschrift van het jaar worden uitgereikt.

Kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2019 dienen uiterlijk 1 oktober 2019 te worden voorgedragen. Kandidaten voor de prijs voor het beste oncologieproefschrift van het jaar dienen uiterlijk 10 september 2019 te worden aangemeld.

Aanmelding verloopt via www.nvmodagen.nl. Op deze website staat tevens meer achtergrondinformatie over beide prijzen.

Oncologie­proefschrift van het jaar

Ook in 2019 zal de NVMO twee dissertaties bekronen. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 10 september 2019 worden aangemeld.

Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren. Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 kunnen worden voorgedragen.

De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019 een voordracht van 10 minuten te verzorgen (inclusief discussietijd van 2,5 minuten) en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij het congressecretariaat van de Oncologiedagen via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden ingezonden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting.

Pieter De Mulder Award 2018

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2018 is van start gegaan. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden voorgedragen.

Volgens traditie wordt de award uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden voorgedragen via de website www.nvmodagen.nl. Bij aanmelding van een kandidaat dient tevens een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens te raadplegen op www.nvmodagen.nl.

meer informatie

Meld uw dissertatie aan

Ook dit jaar zal de NVMO twee dissertaties bekronen tot Oncologie­proefschrift van het jaar. Tot uiterlijk 1 september 2018 kunnen kandidaten worden aangemeld.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 kunnen worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit twee proefschriften voor de prijs selecteren.

De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt er een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.
Kandidaten kunnen per e-mail worden aangemeld via secretariaat@nvmo.org. Ingezonden dienen te worden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting (bij voorkeur als pdf-bestand).