Oncologische zorg in COVID-19-tijdperk

naar e-learning

Welke nieuwe inzichten zijn er gekomen vanuit aangepaste oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie? Bij deze nascholing over oncologische zorg in het COVID-19-tijdperk bespreekt een expertpanel deze nieuwe inzichten en worden daarnaast best practices belicht. Ook wordt ingegaan op recent onderzoek van IKNL en NFK naar de effecten van deze aanpassingen. Deze nascholing is vanaf donderdag 21 januari 2021 on demand te volgen.

Onderwerpen

  • Wat is de achterstand in de oncologische zorg?
  • Wat zijn de positieve lessen uit de eerste COVID-19-periode?
  • Welk effect hebben de toegepaste scenario’s tijdens de tweede COVID-19-periode?
  • Welke inzichten die hieruit voortvloeien kunnen op de kortere en lange termijn worden gebruikent voor het verbeteren van de zorg?

Expertpanel

  • Robbert van Alphen, internist- oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg (bestuurslid NVMO)
  • Dr. Avinash Dinmohamed, postdoctoraal onderzoeker, IKNL
  • Dr. Monique Bos, internist- oncoloog, coördinator, Erasmus MC, Rotterdam
  • Irene Dingemans, belangenbehartiger expertzorg & transparantie, NFK
  • Prof. Wim van Harten, voorzitter raad van bestuur, Rijnstate, Arnhem

Doelgroep

Internist-oncologen, internist-oncologen in opleiding en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Bristol-Myers Squibb en Pfizer.

NVMO en MEDtalks

Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.