Oncologische zorg in COVID-19-tijdperk

naar e-learning

Welke nieuwe inzichten zijn er gekomen vanuit aangepaste oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie? Bij deze e-learning over oncologische zorg in het COVID-19-tijdperk bespreekt een expertpanel nieuwe inzichten en worden daarnaast best practices belicht. Ook wordt ingegaan op recent onderzoek van IKNL en NFK naar de effecten van deze aanpassingen en op onderzoek van het Dutch Oncology COVID-19 Consortium. Ook wordt stilgestaan bij actuele richtlijnen voor vaccinatie van patiënten.

Onderwerpen

 • Wat is de achterstand in oncologische zorg?
 • Wat zijn de positieve lessen uit de eerste COVID-19-periode?
 • Welk effect hebben de toegepaste scenario’s tijdens de tweede COVID-19-periode?
 • Welke inzichten die hieruit voortvloeien kunnen op kortere en lange termijn worden gebruikt voor het verbeteren van zorg?
 • Hoe luiden actuele richtlijnen voor vaccinatie van patiënten?

Expertpanel

 • Robbert van Alphen, internist-oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg (bestuurslid NVMO)
 • Dr. Avinash Dinmohamed, postdoctoraal onderzoeker, IKNL
 • Dr. Monique Bos, internist-oncoloog en medisch coördinator oncologische zorg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Irene Dingemans, belangenbehartiger expertzorg & transparantie, NFK
 • Jeroen Rütter, oncologisch chirurg en voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR), Rijnstate, Arnhem
 • Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam (Dutch Oncology COVID-19 Consortium)

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Bristol-Myers Squibb en Pfizer.

NVMO en MEDtalks

Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.