MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot: Tissue is the issue…
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Moleculaire diagnostiek in de dagelijkse oncologische praktijk
 • Toekomstvisie over kwaliteit belangrijkste thema
 • Publicaties in gerenommeerde tijdschriften onderstrepen waarde van CPCT
 • ‘We willen alle mogelijke behandelopties in kaart brengen’
 • Offlabel-indicaties van medicatie bij maligniteiten in het hoofd-halsgebied
 • Profiteert premenopauzale mammacarcinoompatiënt van ovariële suppressie en een aromataseremmer?
 • Promotie: ‘Radio-embolisatie is waardevolle aanvulling in behandelpalet voor NET’
 • Overzicht dissertaties december 2019
 • Helende woorden: Wit
 • Open podium: ‘Elke patiënt met kanker op een wachtlijst is er een te veel’

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab in combinatie met carboplatine-paclitaxel-bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcellig niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
 • Trastuzumab-emtansine als adjuvante behandeling na neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom
 • Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Derk Jan de Groot: Omgaan met paradox
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Medische Oncologie scoort een 8
 • Redactioneel: Leidt taakherschikking tot kostenbeheersing?
 • Taakherschikking en taakdelegatie zijn nog niet uitgekristalliseerd
 • ESMO-congres 2019: Veel presentaties met uitkomsten over algehele overleving
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • (Bijna) alle mammacarcinoompatiënten onder de ‘UMBRELLA’
 • Promotie: MSI-test bij CRC toekomstige standaard in Nederland?
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2019
 • Helende woorden: Kankerheks
 • Open podium: ‘Eenduidige toepassing van PSA-test bij prostaatcarcinoom van belang’

Adviezen commissie BOM

 • Talazoparib bij een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie
 • Trifluridine/tipiracil (TAS-102) als derdelijns behandeling bij gemetastaseerd maagcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Nederlandse successen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Te weinig bedden, te weinig verpleegkundigen
 • Redactioneel: Het gaat goed met oncologisch Nederland!
 • Alleen betalen bij gewenst effect?
 • ‘Het wachten is op goedkeuring van immuuntherapie’
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • ‘Hoe zet je de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in?’
 • Trials within cohorts: het beste van twee werelden?
 • Circulerende tumorcellen en tumor-DNA bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • Promotie: Kwaliteitsregistraties waardevol in veranderend oncologisch landschap
 • Overzicht dissertaties september en oktober 2019
 • Helende woorden: De bedrogene
 • Open podium: ‘De keuzes van de anesthesioloog beïnvloeden de uitkomsten van oncologische chirurgie’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom
 • Ovariële suppressie in combinatie met tamoxifen of exemestaan in de adjuvante setting bij premenopauzale vrouwen met een mammacarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord: 'Oncologie 'next level''
 • Redactioneel: 'Moe, maar trots'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • ‘Neem ook het stervensproces mee in de differentiaaldiagnose’
 • Immuuntherapie bij melanoom stadium I-II
 • Wereldwijd offlabel-gebruik van medicatie voor neuro-endocriene tumoren
 • App tegen vermoeidheid bij kanker
 • Het zwarte gat na kanker
 • 'Goed opgezette studies nodig om veelbelovende biomarkers naar de kliniek te brengen'
 • Helende woorden: Ingehouden tranen
 • Open podium: Ook in het DNA-tijdperk geldt: meten is weten
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Perioperatieve chemotherapie met FLOT bij het resectabele lokaal gevorderde adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang
 • Rucaparib als onderhoudsbehandeling bij het gerecidiveerd platinumsensitief ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord: 'Oliedom'
 • Redactioneel: 'Goede kankerzorg is meer dan alleen een medische behandeling'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • Perifere stage: go or no-go?
 • Resultaten peiling over normtijden in de medische oncologie
 • Peiling geeft nieuwe voeding aan discussie over polikliniektijden
 • Impressie van de Post-ASCO 2019
 • Andere balans tussen werk en privéleven in Denemarken
 • Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Offlabel-indicaties medicatie bij schildkliercarcinoom
 • Belangrijkste aandachtspunten nieuwe richtlijn Pancreascarcinoom toegelicht
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2019
 • Helende woorden: De dood van een imker
 • Open podium: ‘Hoe houdt u zicht op de witte raven?'
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib bij gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom
 • Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-consensus: Diverse systemische behandelingen HCC en galwegcarcinoom (nog) niet vergoed
 • Wisseling voorzitterschap SONCOS
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • MDO: verbetering van patiëntenzorg en kostenbesparing?
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • Promotie: ‘Inspelen op de informatiezoekende patiënt’
 • Overzicht dissertaties juli 2019
 • Helende woorden: Als adem lucht wordt
 • Open podium: ‘Prospectieve dataregistratie en toestemming vragen zouden de norm moeten zijn’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Capecitabine bij cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Verdiepen in opleiding op maat
 • Niet ‘out of the box’ maar ‘outside the box’
 • Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA
 • Profiteert de niercelcarcinoompatiënt van verdere concentratie?
 • Expertpanel geeft meer gewogen oordeel van patiënt
 • Zelf ‘in the lead’ bij bepaling kwaliteitsbeleid
 • Medical devices beoordelen
 • Werken in ander EU-land
 • Nieuwe fase voor Center for Personalized Cancer Treatment
 • PARP-remmers bij aanzienlijk aantal patiënten ineffectief
 • Offlabel-indicaties medicatie bij longcarcinoom en mesothelioom
 • Offlabel-indicaties medicatie bij gliomen
 • Versnelde registratie: gevaarlijk pad of doordachte route?
 • Promotie: Quality of care for pancreatic cancer patients, with focus on the elderly
 • Overzicht dissertaties mei 2019
 • Helende woorden: Kankerpaviljoen
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib bij hepatocellulair carcinoom
 • Lenvatinib bij hepatocellulair carcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door Dr. Franchette van den Berkmortel, vicevoorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Paarse krokodil
 • Vereniging: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Patiëntenperspectief: Samenwerking intensiveren
 • Kwaliteit: NFU en NVZ pleiten voor minder keurmerken
 • NVMO-consensus: Offlabel-­indicaties medicatie bij oesofagus­ en maagcarcinoom
 • NVMO-consensus: Offlabel-­indicaties bij blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom
 • Patiëntenzorg: ‘Relatie gebits verval en kanker behandeling lastig te bewijzen’
 • ‘Zorgplan afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt’
 • Promotie: Disease progression and therapy-induced changes in metastatic colorectal cancer
 • Overzicht dissertaties maart en april 2019
 • Helende woorden: Patrimony: a true story
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant aangepast FOLFIRINOX bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-­positief mammacarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Commissie BOM trekt positief advies over olaratumab bij wekedelensarcoom in

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

 

MO nr. 2 verschenen

LEES E-ZINE

In dit nummer

 • Voorwoord door Dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Redactioneel: DNA-sequencing: balanceren tussen vangst en bijvangst
 • Nut verplichte pijnmeting staat niet in verhouding tot registratielast
 • Helgi Helgason meent dat interacties van oncolytica met andere medicatie ook in richtlijnen zouden moeten worden opgenomen
 • Dr. Hans-Martin Otten is van mening dat screening op hepatitis B bij oncologische patiënten is aan te raden
 • Voor eerstelijns behandeling urotheelcarcinoom met pembrolizumab moet sinds kort PD-L1-kleuring worden aangevraagd
 • Prof. dr. Els Witteveen inventariseert voor welke offlabel-indicaties bij gynaecologische tumoren (nog) geen vergoeding is geregeld
 • Dr. Roel Wouters: ‘Genoomonderzoek is niet los te zien van de richting waarin de gezondheidszorg zich in bredere zin beweegt’
 • Column jNVMO: Zorg voor wetenschap
 • E-health: Website biedt informatie over interacties tussen 50 oncolytica en comedicatie
 • Wetenschap: Prof. dr. Martine Piccart: ‘Grootschalige samenwerking is essentieel in klinisch kankeronderzoek’
 • Wetenschap: Operatie bij rectumcarcinoom niet altijd nodig
 • Promotie: Unsolicited genetic findings in clinical oncology: cancer patients’ needs and preferences in the era of DNA sequencing
 • Overzicht dissertaties februari 2019
 • Helende woorden: De dood van Ivan lljitsj
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom
 • Encorafenib en binimetinib bij BRAF-gemuteerd melanoom
 • Pertuzumab en trastuzumab adjuvant bij HER2-positief mammacarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

lees e-zine

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad en bestuurslid NVMO
 • Redactioneel: Oud en nieuw
 • Ambities en prioriteiten van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg
 • Onbeantwoorde zorgvraag bij een deel van de ongeneeslijke kankerpatiënten
 • Belemmeringen bij de ontwikkeling van oncologienetwerken door de financieringswijze van de Nederlandse zorg
 • Dr. Carolien Smorenburg inventariseert voor welke offlabel-indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen bij mammacarcinoom (nog) geen vergoeding is geregeld
 • Standpunt richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom: vroege systemische behandeling van niet-gemetastaseerd CRPC
 • Prof. dr. Ron Mathijssen stelt dat dosisaanpassing bij systemische therapie vaker mogelijk is
 • Promotie: Individualized dosing of fluoropyrimidines by genotyping and phenotyping of dihydropyrimidine dehydrogenase
 • Promotie: Oral drugs in the treatment of metastatic colorectal cancer
 • Resultaten DCCG-enquête hand-voetsyndroom bij fluoropyrimidines toegelicht
 • Winnaars beste oncologieproefschriften van het jaar: dr. Remco Molenaar en dr. Mette van Ramshorst
 • Overzicht dissertaties december 2018 en januari 2019
 • Frederike Bensch, winnaar Pieter De Mulder Award 2018, licht haar bekroonde onderzoek toe
 • Open podium door David Jongen: ‘Niet elk ziekenhuis hoeft elke soort kanker te behandelen’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib als eerstelijns behandeling bij RCC
 • Nivolumab en ipilimumab als eerstelijns combinatiebehandeling bij RCC
 • Apalutamide of enzalutamide bij niet-gemetastaseerd CRPC

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.