Update richtlijn CRC

3 oktober 2017

Afgelopen september is een update gepubliceerd van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

De aanpassingen zijn besproken in twee bijeenkomsten van deze werkgroep. Vervolgens ontvingen NVMO-leden de update ter inzage om commentaar te leveren. Deze commentaren zijn verzameld en besproken in de werkgroep, waarna de richtlijn in september is gepubliceerd (zie pdf-versie onder). Zie onderstaande brief voor een verdere toelichting vanuit de DCCG en NVMO.

 Brief van DCCG en NVMO over update medisch-oncologische deel richtlijn CRC (21 september 2017)
 Update medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoom (21 september 2017)

PATH voor best passende therapie

2 oktober 2017

Binnen het PATH-project (Predictieve Analyse voor Therapie) werken internist-oncologen, longartsen, pathologen en klinisch moleculair biologen in pathologie nauw samen om moleculaire diagnostiek voor gerichte therapie te optimaliseren.

Zij werken binnen dit project nauw samen om:

  • predictieve diagnostiek technisch te optimaliseren;
  • moleculaire tumor boards (MTB’s) te ontwikkelen, toegankelijk te maken en onderling te verbinden in een kennisnetwerk;
  • evaluatie van de organisatorische efficiëntie en kosteneffectiviteit van predictieve diagnostiek mogelijk te maken.

Hierbij wordt gefocust op colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), melanoom en gastro-intestinale stromaceltumoren (GIST).

Door technologische kennisuitwisseling blijft moleculaire diagnostiek steeds op een hoog niveau. PATH zal hoogwaardige, gestructureerde en uniforme verslaglegging van moleculaire diagnostiek verwezenlijken door middel van synoptische rapportage in de landelijke PALGA-database. Daarnaast wordt de efficiëntie in onder meer kosten en snelheid van de verschillende moleculaire tests gemonitord in de 35 ziekenhuizen en pathologie-instellingen die samen met PALGA het PATH-consortium vormen.

Multidisciplinaire MTB’s spelen een belangrijke rol in de vertaling van complexe en/of zeldzame genetische afwijkingen naar een therapieadvies. Daarom wordt een netwerk van MTB’s opgezet, dat laagdrempelig toegankelijk zal zijn voor behandelaars in universitair-medische centra en de regio. Een actueel overzicht en contactinformatie van de MTB’s in verschillende regio’s van Nederland is te vinden op de website van het PATH-project: www.netwerk-path.nl. Vragen, suggesties of aanvullingen voor het  PATH-project kunnen  worden doorgegeven via projectpath.pa@radboudumc.nl.

Programma onderwijsdag jNVMO

1 oktober 2017

Op woensdag 15 november a.s. organiseert de jNVMO een onderwijsmiddag en -avond voor de fellows medische oncologie.

Ook ditmaal heeft de jNVMO een leerzaam en interactief programma samengesteld. Het middagprogramma bestaat uit sessies over respectievelijk neuro-endocriene tumoren (dr. Annemiek Walenkamp, UMC Groningen) en prostaatcarcinoom (dr. Martijn Lolkema, Erasmus MC). Tijdens het avondprogramma is er een sessie over RFA en andere lokale behandeltechnieken (dr. Arthur Braat, UMC Utrecht).

lees meer

Agenda ALV

1 oktober 2017

De NVMO houdt op vrijdag 17 november a.s. van 8.00 tot 10.00 uur tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 in Congrescentrum Papendal haar algemene ledenvergadering.

Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website via onderstaande button (inloggen vereist). Daar zijn tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken te vinden.

naar agenda

SONCOS-thema­symposium

6 september 2017

Op woensdagmiddag 4 oktober a.s. organiseert SONCOS in Utrecht een themasymposium. Het overkoepelende thema is De toekomst van de oncologische zorg.

Sprekers vanuit verschillende oncologische disciplines en organisaties zullen uiteenlopende thema’s belichten die zijn gerelateerd aan de onderwerpen Behouden richtlijnen hun waarde in de oncologische zorg?, De oncologische dokter in 2025 en De oncologische patiënt in 2025.

Het symposium gaat van start met een keynote lecture naar aanleiding van het rapport Zonder context geen bewijs: over de illusie van evidence-based practice in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Meer informatie over het  programma, de sprekers en inschrijving is te vinden op de SONCOS-website.

website soncos

Post-ASCO 2017

6 september 2017

Diapresentaties en een webcast van de Post-ASCO 2017 zijn voor NVMO-leden op de NVMO-website te raadplegen. Een impressie van het symposium is te lezen op de website van Medische Oncologie.

Ook dit jaar gaven verschillende Nederlandse collega’s tijdens het NVMO-symposium een overzicht van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2017 ASCO Annual Meeting en bespraken ze de mogelijke implicaties voor de Nederlandse praktijk.

Aan bod kwam het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren (dr. Gabe Sonke), longcarcinoom (prof. dr. Anne-Marie Dingemans), mammacarcinoom (dr. Agnes Jager en dr. Carolien Schröder), bovenste deel tractus digestivus (prof. dr. Hanneke van Laarhoven), onderste deel tractus digestivus (prof. dr. Miriam Koopman) en urogenitale maligniteiten (prof. dr. Stefan Sleijfer). Tevens werd ingegaan op actuele ontwikkelingen bij immunotherapie (prof. dr. John Haanen) en het laatste nieuws in geneesmiddelenland (prof. dr. Hans Gelderblom).

Het programma van de Post-ASCO 2017 werd samengesteld door NVMO-bestuurslid dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam).

Diapresentaties Webcast Impressie

Pieter De Mulder Award 2017

5 september 2017

Tijdens de Oncologiedagen 2017 zal volgens traditie de Pieter De Mulder Award worden uitgereikt. Kandidaten voor de award dienen zich uiterlijk 2 oktober 2017 aan te melden.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.

lees verder

Tom van ’t Hek leidt debat in Madrid

6 augustus 2017

Op zondag 10 september a.s. tijdens het ESMO 2017 Congress organiseert de NVMO de Nederlandse Avond ESMO 2017. Onder leiding van Tom van ’t Hek zal worden gedebatteerd over actuele oncologische onderwerpen.

  • De gedachten van de overheid om patenten op geneesmiddelen af te schaffen is onzinnig
  • Meer concurrerende middelen als er dure middelen zijn
  • Studie gemetastaseerd prostaatcarcinoom: 6 kuren docetaxel versus 2 jaar abirateron
  • Tot hoever moet de NVMO goedkeuring blijven geven aan bepaalde (niet-medisch-oncologische) zorg?
  • De NVMO / internist-oncoloog moet patiënt gezond verklaren

inschrijven programma