Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de NVMO is vastgesteld tijdens algemene ledenvergadering op 13 november 2020.

Huishoudelijk reglement NVMO