Standpunten NVMO

De NVMO heeft een procedure vastgesteld voor het opstellen van een standpunt over een actuele oncologische (zorg)vraag. NVMO-standpunten zijn bedoeld om tijdelijk richting te geven aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up-to-date is.

De vastgestelde procedure loopt vooruit op een mogelijke oplossing om te komen tot snellere invoering van nieuwe medisch-oncologische updates van richtlijnen. De NVMO neemt hiermee, in samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksgroepen, het initiatief om standpunten op te kunnen stellen die vooruitlopen op een nieuwe richtlijn of een richtlijn die dient te worden herzien.

De NVMO zal alleen standpunten ontwikkelen over systemische therapie├źn. Een pdf-versie van de procedure is te downloaden op de NVMO-website.

Procedure voor vaststellen standpunten door NVMO