Statuten NVMO

Op 16 apil 2019 tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMO in Utrecht zijn enkele wijzigingen in de statuten voorgesteld. De gewijzigde statuten zijn hieronder te lezen.

Afschrift akte van statutenwijziging NVMO