NVMO-prijzen

Tijdens de Oncologiedagen 2023 bekroonde de NVMO de dissertaties van respectievelijk dr. Natasja de Vries en dr. Leonie Voorwerk tot beste oncologieproefschriften van het jaar. Verder kende de NVMO de Pieter De Mulder Award 2023 toe aan Daniël Lionarons.

Dr. Natasja de Vries (foto links) werd door de NVMO bekroond voor haar proefschrift Novel mediators of anti-tumor immunity: Dissecting intratumoral immune responses at the single-cell level, waarop zij 6 oktober 2022 aan de Universiteit Leiden promoveerde. Dr. Leonie Voorwerk viel in de prijzen met haar proefschrift Improving immunotherapy for breast cancer patients, waarop zij 14 april 2023 promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

De NVMO kende de Pieter De Mulder Award dit jaar toe aan dr. Daniël Lionarons (foto rechts) voor zijn onderzoek naar subtype fibroblasten die antitumor-immuniteit onderdrukken. De arts-onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zal met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro kunnen starten met een onderzoeksstage in het lab van prof. dr. Johann de Bono van het Royal Marsden-ziekenhuis in Londen.

Pieter De Mulder Award

De Pieter De Mulder Award wordt jaarlijks tijdens de Oncologiedagen uitgereikt. De NVMO-prijs is in 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan prof. dr. Pieter De Mulder. Aan wie reikte de NVMO de award in de afgelopen jaren uit?

“Pieter De Mulder Award”Lees meer