Differentiatie medische oncologie

Vereisten vooropleiding
Om met de differentiatie medische oncologie te kunnen starten dient 4 jaar algemene interne geneeskunde te zijn afgerond, inclusief de volgende verplichte stages:

  • 4 maanden consulten
  • 5 maanden polikliniek
  • 4 maanden intensive care

Informatie opleidingseisen
Informatie over de opleidingseisen voor de differentiatie medische oncologie binnen de interne geneeskunde en een aanmeldingsformulier voor de opleiding staan op de website van de NIV.

Per ingang van 5 april 2017 is door de opleiders van de sectie medische oncologie het volgende afgesproken over opleidingsduur verkorting binnen de differentiatie medische oncologie: tot 6 weken verkorting op de differentiatie kan onderling geregeld worden tussen de hoofdopleider en de opleider van het aandachtsgebied. Bij meer dan 6 weken verkorting dient dit worden aangevraagd via de NIV-sectie medische oncologie (correspondentie: oudenaarden@niv.knmg.nl).

De instroom van AIOS voor de differentiatie oncologie is vastgesteld op 3 fte per jaar per opleidingscentrum.

Start differentiatie medische oncologie
Bij aanvang van de differentiatie medische oncologie het verzoek om het formulier voor inschrijving in het register voor deze differentiatie in te vullen; dit formulier is te vinden op de NIV-website. Verder graag aanmelden bij de jNVMO door het e-mailadres en de naam te mailen naar jnvmo@nvmo.org.

Afronding differentiatie medische oncolgie
Bij afronding van de opleiding tot internist-oncoloog dienen de volgende 3 formulieren te worden ingevuld tezamen met de (hoofd)opleider:

  • C-formulier RGS
  • Aanvraag registratie in Register van Differentiatie medische oncologie
  • Aanvraag registratie in Register van Differentiaties (formulier opleider)

De aanvragen registratie dienen tezamen te worden verzonden naar de NIV. Deze formulieren zijn te vinden op de NIV-website.


Opleidingsziekenhuizen
Bij de volgende ziekenhuizen kan de de differentiatie medische oncologie worden gevolgd.

Amsterdam
Amsterdam UMC, locatie AMC
Opleider: dr. Jacqueline M. Tromp
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Opleider: prof. dr. Marie José Kersten
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Antoni van Leeuwenhoek
Opleider: dr. Carolien H. Smorenburg
Adres: afdeling Medische Oncologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam

Groningen
UMC Groningen
Opleider: prof. dr. An K.L. Reyners
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 30.001, 9700 RB Groningen

Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum
Opleider: prof. dr. Johanneke E.A. Portielje
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 9600, 2300 RC Leiden

Maastricht
Maastricht UMC+
Opleider: dr. Maaike de Boer
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Nijmegen
Radboudumc
Opleider: dr. Ingrid M.E. Desar
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Rotterdam
Erasmus MC Kanker Instituut
Opleider: dr. Esther van Meerten
Adres: afdeling Interne Oncologie, postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Utrecht
UMC Utrecht
Opleider: dr. Rhodé M. Bijlsma
Adres: afdeling Medische Oncologie, postbus 85.500, 3508 GA Utrecht