Dr. Geert Cirkel


bestuurslid NVMO met portefeuille congressen en bijscholing
voorzitter webredactieraad NVMO-website
voorzitter programmacommissie Oncologiedagen
bestuurslid NVvO namens NVMO
internist-oncoloog, UMC Utrecht en Meander Medisch Centrum, Amersfoort


Dr. G.A. Cirkel (1978) is sinds februari 2018 werkzaam in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ook is hij werkzaam bij het UMC Utrecht. In 2000 en 2008 nam hij als roeier deel aan de Olympische Spelen. In 2016 promoveerde hij op het onderzoek Strategies to overcome antineoplastic drug resistance. Verder was hij betrokken bij onderzoek van het Center for Personalized Cancer Treatment. Sinds 2019 maakt hij deel uit van de redactieraad van de NVMO-website en sinds 2022 als voorzitter van deze raad. Ook is hij vanaf 2022 bestuurslid van de NVMO met de portefeuille congressen en nascholing, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen en bestuurslid NVvO namens NVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Novartis, Servier.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Novartis, Servier.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.