Dr. Machteld Wymenga


voorzitter NVMO
lid NVMO-commissie BOM en voorzitter NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid
internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente, Enschede


Dr. A.N.M. Wymenga (1967) is internist-oncoloog bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede. De studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen rondde ze af in 1995. In 1999 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen bij prof. dr. E.G.E. de Vries en prof. dr. N.H. Mulder. Haar proefschrift Challenges in supportive care in cancer medicine werd in 2000 door de NVMO bekroond tot Oncologieproefschrift van het jaar. De registratie interne geneeskunde volgde in 2001 en de registratie medische oncologie in 2002. In 2004 rondde ze aan de University of Cardiff in Wales een opleiding op gebied van palliatieve geneeskunde af. Sinds 2004 werkt ze als internist-oncoloog in het Medisch Spectrum Twente. Haar aandachtsgebieden zijn onder meer kanker bij ouderen, uro-oncologie en gynaecologische oncologie. Van 2010 tot 2016 was ze bestuurslid van de NVMO. Vanaf 2011 was ze lid, van 2016 tot en met 2018 secretaris, van 2019 tot en met 2020 voorzitter en vanaf 2021 lid van de NVMO-commissie BOM. Sinds 2019 is NVMO-bestuurslid en sinds 2021 NVMO-voorzitter. Ook is ze voorzitter van de NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid. Ze was bestuurslid van stichting Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe). In Medisch Spectrum Twente is ze medisch manager van het oncologisch centrum en van de vakgroep interne geneeskunde en voorzitter van het palliatief adviesteam. Ze was daar eerder waarnemend opleider.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Novartis, AstraZeneca, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.