Dr. Marije Slingerland


penningmeester NVMO
internist-oncoloog, LUMC, Leiden


Dr. M. Slingerland (1980) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en volgde de opleiding tot internist vanaf 2005 in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en vanaf 2008 in het LUMC in Leiden. In december 2011 volgde de registratie tot internist-oncoloog. Sindsdien is ze als internist-oncoloog werkzaam in het LUMC. In 2014 promoveerde ze bij prof. dr. A.J. Gelderblom en prof. dr. H.-J. Guchelaar. De titel van haar proefschrift luidt Exploring novel formulations and new classes of anticancer drugs in solid tumors. Haar aandachtsgebieden zijn hoofd-halstumoren en tumoren van de bovenste tractus digestivus. Ze is sinds mei 2018 NVMO-bestuurslid en sinds januari 2019 penningmeester van de NVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN