Dr. Marije Slingerland


penningmeester NVMO
internist-oncoloog, LUMC, Leiden


Dr. M. Slingerland (1980) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en volgde de opleiding tot internist vanaf 2005 in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en vanaf 2008 in het LUMC in Leiden. In december 2011 volgde de registratie tot internist-oncoloog. Sindsdien is ze als internist-oncoloog werkzaam in het LUMC. In 2014 promoveerde ze bij prof. dr. A.J. Gelderblom en prof. dr. H.-J. Guchelaar. De titel van haar proefschrift luidt Exploring novel formulations and new classes of anticancer drugs in solid tumors. Haar aandachtsgebieden zijn hoofd-halstumoren en tumoren van de bovenste tractus digestivus. Ze is sinds mei 2018 NVMO-bestuurslid en sinds januari 2019 penningmeester van de NVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.