Dr. Ankie van der Velden


lid commissie BOM
internist-oncoloog en internist-hematoloog,
Tergooi, Blaricum, Hilversum en Weesp


Dr. A.M.T. van der Velden (1973) is sinds 2008 werkzaam als internist-oncoloog en internist-hematoloog in ziekenhuis Tergooi. Zij volgde de opleiding interne geneeskunde met aandachtsvelden medische oncologie en hematologie in het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, UMC Utrecht en VUmc in Amsterdam. In 2007 promoveerde ze op onderzoek naar vaccinaties en immuunfunctie bij pati├źnten met hematologische maligniteiten. Sinds 2021 maakt ze deel van de NVMO-commissie BOM.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.