Dr. Edward Fiets


secretaris commissie BOM
internist-oncoloog, Medisch Centrum Leeuwarden


Dr W.E. Fiets (1969) is sinds 2005 werkzaam als internist-oncoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij volgde de opleiding interne geneeskunde met aandachtsveld medische oncologie in het Diakonessenhuis Utrecht, het UMC Utrecht en het LUMC in Leiden. In 2005 is hij gepromoveerd op onderzoek naar prognostische factoren bij het mammacarcinoom. Sinds november 2012 maakt hij deel uit van de commissie BOM en sinds januari 2021 is hij secretaris van de commissie.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Merck (bezoek ASCO 2016).
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.