Dr. Jeroen Hiltermann


lid commissie BOM (namens NVALT)
longarts, UMC Groningen


Dr. T.J.N. Hiltermann (1966) is sinds 2008 als longarts werkzaam in het UMC Groningen met als aandachtsgebied longoncologie. De studie geneeskunde en opleiding longgeneeskunde volgde hij in Leiden en rondde hij af in respectievelijk 1993 en 2003. Hij promoveerde aldaar in 1998 op onderzoek naar luchtverontreiniging bij astma. Sinds september 2022 maakt hij namens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) deel uit van de NVMO-commissie BOM.


> VERKLARING VAN BELANGEN

It seems they have changed the format of the result. Contact BPM Medica.