Dr. Jolien Tol


lid commissie BOM
internist-oncoloog en klinisch epidemioloog,
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch


Dr. J. Tol (1977) is sinds 2015 als internist-oncoloog werkzaam bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere mammacarcinoom en gastro-intestinale oncologie. De studie geneeskunde met additionele master in klinische epidemiologie volgde zij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze specialiseerde zich aan het Radboudumc in Nijmegen eerst in de interne geneeskunde en later in de medische oncologie. In 2010 promoveerde zij eveneens in Nijmegen op onderzoek naar doelgerichte therapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Sinds januari 2021 maakt zij deel uit van de NVMO-commissie BOM.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Novartis, Pfizer.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Regionaal Mammacasu├»stiek Symposium (Novartis).
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.