Dr. Wouter de Jong


lid commissie BOM (namens NVALT)
longarts, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede


Dr. W.K. de Jong (1977) is sinds 2014 als longarts werkzaam bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zijn aandachtsgebieden zijn longoncologie en endo-echografie. De studie geneeskunde en opleiding longgeneeskunde volgde hij in Groningen en rondde hij af in respectievelijk 2003 en 2013. In 2008 promoveerde hij eveneens in Groningen op onderzoek naar prognostische en therapeutische verbeteringen bij maligne thoracale tumoren. Sinds januari 2021 maakt hij namens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) deel uit van de NVMO-commissie BOM. Hij is sinds 2022 bestuurslid van de NVALT met de portefeuille Kwaliteit.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Boehringer Ingelheim, Roche.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.