Erik van Werkhoven


lid commissie BOM
statisticus,
Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam


E. van Werkhoven studeerde wiskunde en statistiek aan de Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam en werkt daar als statisticus voor het Erasmus MC Kanker Instituut en de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON). Eerder werkte hij bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) in Amsterdam. Tot zijn expertisegebieden behoren onder meer experimental designs en predictiemodellen. Naast zijn lidmaatschap van de NVMO-commissie BOM sinds maart 2021 is hij als methodoloog lid van de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) Leiden-Den Haag-Delft, onder andere voor het LUMC, Haaglanden MC, HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. Eerder was hij lid van zowel de METC van het Antoni van Leeuwenhoek als de METC Zuidwest Holland.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.