Dr. Erik van Werkhoven


lid commissie BOM
statisticus,
Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam


Dr. E. van Werkhoven studeerde wiskunde en statistiek aan de Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam en werkt daar als statisticus voor het Erasmus MC Kanker Instituut en de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON). Eerder werkte hij bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) in Amsterdam. Tot zijn expertisegebieden behoren onder meer experimental designs en predictiemodellen. Naast zijn lidmaatschap van de NVMO-commissie BOM sinds maart 2021 is hij als methodoloog lid van de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) Leiden-Den Haag-Delft, onder andere voor het LUMC, Haaglanden MC, HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. Eerder was hij lid van zowel de METC van het Antoni van Leeuwenhoek als de METC Zuidwest Holland.


> VERKLARING VAN BELANGEN

Niet van toepassing.