Prof. dr. Carin Uyl-de Groot


lid commissie BOM
hoogleraar Health technology assessment,
Institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit Rotterdam


Prof. dr C.A. Uyl-de Groot (1966) studeerde beleid & management gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1990 is ze werkzaam bij het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)/Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam; eerst als aio en daarna als (senior)onderzoeker. Haar onderzoek richt zich met name op diagnostische en therapeutische technologie├źn, kosteneffectiviteitsanalyses, uitkomstenonderzoek, modelleren, kostenstudies, studies naar kwaliteit van leven, beleidsvraagstukken rondom vergoedingen, richtlijnen en methodologische onderwerpen, in het bijzonder op het gebied van de oncologie en hematologie. Sinds 2000 is ze directeur van het iMTA en vanaf 2005 hoogleraar Health technology assessment. Bij het ESHPM is ze tevens hoofd van de sectie Health Technology Assessment (HTA). Ze is hoofdonderzoeker van een aantal kankerregistraties en uitkomstenstudies. Sinds september 2015 is ze lid van de Beraadsgroep Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2022-2023

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de (de kosteneffectiviteit) van een geneesmiddel: Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, Eli Lilly, Gilead, Merck, Novartis, Pfizer, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing..