Prof. dr. An Reyners


secretaris commissie BOM
lid commissie Palliatieve Zorg
internist-oncoloog, UMC Groningen
hoogleraar Palliatieve geneeskunde


Prof. dr. A.K.L. Reyners (1969) studeerde geneeskunde in Groningen, waar ze ook haar promotieonderzoek naar cardiovasculaire autonome functietests voltooide en haar opleiding tot internist-oncoloog volgde. Ze behaalde een postgraduate diploma in palliatieve geneeskunde en een master in palliatieve geneeskunde aan Cardiff University in Wales. Haar expertisegebieden zijn gynaecologische tumoren, sarcomen en palliatieve zorg. Ze is hoogleraar Palliatieve geneeskunde, en voorzitter van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noordoost-Nederland. Sinds november 2018 is ze lid van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg en sinds januari 2019 secretaris van de NVMO-commissie BOM.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: AB Science, Array Biopharma, ISA Therapeutics, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Theradex.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.