Over de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid

De NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid wil laten zien dat de oncologie geneesmiddelen doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen.

Publicatie adviezen
De commissie, bestaande uit internist-oncologen en ziekenhuisapothekers, zal ongeveer zes adviezen per jaar uitbrengen die gepubliceerd worden in het tijdschrift en op de website vanĀ Medische Oncologie. Alle reeds gepubliceerde adviezen zijn te raadplegen via het overzicht op de NVMO-website.

Contact
Voor correspondentie met de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid dient te worden gemaild naar ciedd@nvmo.org.