Dr. Geert-Jan Creemers

lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven


Dr. G.J. Creemers is internist-oncoloog en sinds 1999 verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij volgde zijn opleiding tot basisarts aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft hij zijn opleiding tot internist afgerond in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en de Daniël den Hoed kliniek in Rotterdam. Zijn aandachtsgebied tijdens zijn studie was hematologie. Daarna heeft hij in het aandachtsgebied oncologie een opleiding gevolgd en promotieonderzoek verricht. Van 1995 tot 1999 was hij werkzaam als internist-oncoloog in het ziekenhuis Walcheren/Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Hij is sinds juni 2020 lid van de redactieraad van Medische Oncologie.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Servier.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Servier.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Servier.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.