Dr. Marloes van Dongen

lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog en klinisch farmacoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam


Dr. Marloes van Dongen (1982) is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in Antoni van Leeuwenhoek en werkzaam binnen het borstkankerteam. Daarnaast is zij als hoofdonderzoeker vroegefasegeneesmiddelen verbonden aan de Clinical Research Unit van het Antoni van Leeuwenhoek. Ze volgde de opleiding tot internist in het LUMC (2011-2018), werd in 2012 geregistreerd als klinisch farmacoloog (Centre for Human Drug Research Leiden), en promoveerde in 2015 op vroegefasegeneesmiddelenonderzoek met antisense oligonucleotiden en de rol van glucagon in glucose homeostase. Van 2016 tot 2018 was zij voorzitter van de jNVMO alsmede bestuurslid van de NVMO. Ze zit in de programmacommissie voor de organisatie van het jaarlijkse Wad ’n Workshop Mammacarcinoom op Terschelling. Sinds 2020 is ze lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.


> VERKLARING VAN BELANGEN

It seems they have changed the format of the result. Contact BPM Medica.