Dr. Rutger Koornstra


lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
voorzitter NVMO-commissie Kwaliteit
internist-oncoloog, Rijnstate, Arnhem


Dr. R.H.T. Koornstra (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nadat hij in januari 2011 de opleiding tot internist-oncoloog afrondde, werkte hij een jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Van 2012 tot juni 2017 werkte hij in het Radboudumc in Nijmegen. Hier deed hij veel ervaring op met de behandeling met immuuntherapie, in het bijzonder van patiënten met gemetastaseerd melanoom. In Rijnstate zet hij zich in om de behandeling van patiënten met immuuntherapie verder vorm te geven. In juli 2017 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar responspredictie voor endocriene behandeling van patiënten met mammacarcinoom. Sinds november 2021 is hij lid van de NVMO-commissie Kwaliteit (sinds april 2024 voorzitter), en sinds maart 2022 is hij lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.


> VERKLARING VAN BELANGEN

It seems they have changed the format of the result. Contact BPM Medica.