Dr. Rutger Koornstra


lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
lid NVMO-commissie Kwaliteit
internist-oncoloog, Rijnstate, Arnhem


Dr. R.H.T. Koornstra (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nadat hij in januari 2011 de opleiding tot internist-oncoloog afrondde, werkte hij een jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Van 2012 tot juni 2017 werkte hij in het Radboudumc in Nijmegen. Hier deed hij veel ervaring op met de behandeling met immuuntherapie en in het bijzonder van patiënten met gemetastaseerd melanoom. In Rijnstate zet hij zich in om de behandeling van patiënten met immuuntherapie verder vorm te geven. In juli 2017 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar responspredictie voor endocriene behandeling van patiënten met mammacarcinoom. Sinds november 2021 is hij lid van de NVMO-commissie Kwaliteit en sinds maart 2022 van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, MSD, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Servier.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Bayer, Bristol-Myers Squibb, Novartis, MSD.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.